Restonomiopiskelijoiden suunnannäyttäjä

Tervetuloa Restonomiopiskelijayhteisöön! Sureo - Restonomiopiskelijaliitto on restonomiopiskelijoiden suunnannäyttäjä, tuki ja edunvalvoja. Sureon toimii yhteisönä kaikille restonomiopiskelijoille kooten yhteen restonomiopiskelijoita ympäri Suomen.

Sureo vaikuttaa opintojen laatuun ja haluaa luoda valtakunnallisesti tasavertaisen restonomikoulutuksen. Tällä hetkellä vaikutustyö tapahtuu suoraan jäsenyhdistysten kautta. Opintojesi aikana Sureo toimii tukena ja turvana sekä luo sinulle parhaan mahdollisuuden urakehitykseen. Tuomalla apua esimerkiksi urakehitykseen Sureo edesauttaa restonomi-identiteetin muuttumista sellaiseksi kuin sen kuuluisi olla - arvostettu, rohkea ja edelläkävijä! Restonomi-identiteetin saaminen oikeaan arvostukseen, rohkeuteen ja edelläkävijyyteen tapahtuu yhdessä jokaisen restonomiopiskelijan kanssa.