Hae mukaan toimintaan

Kiinnostaako sinua vaikuttaa restonomien asioihin? Oletko kenties hallitusaktiivi tai muuten kiinnostunut valtakunnallisesta vaikuttamisesta?

Sureon jäsenenä sinulla on oikeus hakea mukaan Sureon hallituksen toimintaan. Sureo järjestää liittokokouksen vuosittain marras-joulukuussa. Sureon hallituskausi kestää yhden kalenterivuoden.

Asetu ehdolle!

Hallituksessa on kuusi paikkaa joihin voit asettua ehdolle. Sureon hallituksessa on puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa sekä kolme hallituksen jäsentä. Löydät roolien työkuvaukset alempaa tältä sivulta. Ehdolle asettuminen tapahtuu jäsenyhdistyksen toimesta. Ainoastaan liittokokousedustajat voivat esittää ehdolle hakijoita hallitukseen. Nämä liittokokousedustajat tulevat jäsenyhdistyksistä. Alempaa löydät tarkemmat ohjeet hallitukseen hakemiselle.

Ohjeet hakijalle

Olet päättänyt asettua ehdolle Sureo - Restonomiopiskelijaliittoon? Siinä tapauksessa tässä ovat ohjeet kuinka haet hallitukseen sekä tietoa, mitä on hyvä tietää hakemisen yhteydessä. Sureo haluaa varmistaa toiminnan jatkuvuuden sekä sen, että hallitus toimii suunnannäyttäjänä restonomikentällä.

Miten voin hakea hallitukseen?

 • Asettuaksesi ehdolle, keskustele jäsenyhdistyksen kanssa, että heidän liittokokousedustaja tulee esittämään sinua ehdolle. Esityksen lisäksi tarvitset kannatuksen toiselta liittokokousedustajalta, mutta tämä ei ole tarpeellinen tieto ennen hakemuksen lähettämistä. Tämän jälkeen laita hakemus tähän sähköpostiin: toimisto@sureo.fi

 • Hakemus on yleensä CV -muodossa ja sisältää pienen esittelyn itsestäsi. Canva on loistava työkalu CV-hakemuksien tekoon. Varaudu siihen, että hakemus on nähtävillä nettisivuillamme!

 • Tarkat päivämäärät ja aikataulut tämän vuoden liittokokoukselle löydät täältä.

Mitä kannattaa huomioida hakiessasi?

 • Aikaisempi kokemus hallitustoiminnasta ei ole vaadittua, mutta siitä on hyötyä.

 • Selvitä mihin olet hakemassa, tutustu toimintaamme sekä strategiaamme.

 • Sureon hallitustoiminta on viikoittaista, (pois lukein kesäloma-aika), ja sitä kannattaa lähestyä aikataulullisesti kuin osa-aikatyötä. Sureon toiminnan ohella on mahdollista suorittaa opintoa eteenpäin, ja tähän Sureo kannustaa.

 • Kerrothan hakemuksessasi, oletko hakemassa puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi vai hallituksen jäseneksi.

 • Ennen liittokokousta järjestetään hakijoille vaalipaneelit, joissa pääset esittäytymään liittokokousedustajille.

 • Huomioithan, että Sureon uusi valittu hallitus perehdytetään pian liittokokouksen jälkeen, joten toiminta alkaa ennen vuoden vaihdetta. Tärkeät ja tarkat päivämäärät sekä aikataulut löydät täältä. Muistathan olla paikalla liittokokouksessa!

 • Sureo on valtakunnallinen liitto ja toimintamme poikkeaa paikallisjärjestötoiminnasta.

Mitä hakijalta odotetaan?

 • Halua vaikuttaa sekä edistää restonomien etuja ja ammattiarvostusta

 • Restonomiylpeyttä

 • Itseohjautuvuutta

 • Paloa tehdä sekä oppia uutta

 • Ymmärrystä toiminnasta

 • Hyvät kommunikaatiotaidot

Mitä tapahtuu liittokokouksessa?

 • Liittokokouksessa valitaan hallituksen kokoonpano kolmella eri vaaleilla; puheenjohtajavaalit, varapuheenjohtajavaalit sekä hallituksen jäsenten vaalit.

 • Valmistaudu pitämään linjapuhe liittokokousväelle (noin 2 minuuttia). Linjapuheella tarkoitetaan tiivistettyä kertomusta tulevasta työstäsi mahdollisena Sureon hallituslaisena.

 • Liittokokousedustajat esittävät sinua ehdolle, ja toisen liittokokousedustajan tulee kannattaa sinua ehdokkaaksi. Tämän jälkeen siirrytään linjapuheisiin.

Roolien esittely

Hallituksessa on kuusi hallitusroolia, joita suosittelemme hakemaan. Toimenkuvat jaetaan ennen kauden alkua järjestäytymiskokouksessa. Jokainen hallituksen jäsen toimii kummina vähintään kahdelle jäsenyhdistykselle. Liittokokouksessa valitaan puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa. Hallituksen jäsenet valitaan jäsenistön äänillä luottamustoimeen.

Puheenjohtaja

Puheenjohtajan vastuulla on hallituksen johtaminen läpi hallituskauden toiminnanjohtajan avulla. Puheenjohtaja ymmärtää liiton arvot, tavoitteet sekä vision, joiden avulla hän johtaa hallituksen toimintaa yhdessä varapuheenjohtajien kanssa. Puheenjohtaja keskittyy isompaan kuvaan ja Hän esimerkiksi edustaa hallitusta ulkoisesti sekä huolehtii viestinnästä ulos- sekä sisäänpäin. Puheenjohtajan vastuulla on myös kummitoiminnan pyöriminen.

Varapuheenjohtaja

-Vaikuttaminen-

Varapuheenjohtajan vastuulla on hallituksen johtaminen yhdessä puhenjohtajan kanssa. Varapuheenjohtaja vastaa liiton vaikuttamisen prosesseista, kuten jäsenetujen hankinnasta. Varapuheenjohtaja seuraa restonomikenttää, ja pyrkii löytämään epäkohtia, joihin liiton tulee puuttua. Varapuheenjohtaja seuraa ja ohjaa Sureon brändin toteutumista.

Varapuheenjohtaja

-Tapahtumat-

Varapuheenjohtajan vastuulla on hallituksen johtaminen yhdessä puhenjohtajan kanssa. Varapuheenjohtaja vastaa tapahtumien järjestämisestä, sekä siitä, että tapahtumat järjestetään liiton ohjeistuksen mukaisesti. Varapuheenjohtaja toimii yhdessä viestijän sekä tapahtumatuottajan kanssa.

Tapahtumatuottaja

Tapahtumatuottajan vastuulla on seurata trendejä, toteuttaa tapahtumia sekä tapahtumien markkinointia yhdessä varapuheenjohtajan ja viestijän kanssa. Tapahtumatuottaja hoitaa tapahtumien rakennusta, suunnittelua, yhteistyökumppaneiden hankintaa sekä markkinointia.

Vaikuttaja

Vaikuttajan vastuulla on restonomikoulutuksen kehittäminen sekä edunvalvonta. Vaikuttaja toimii varapuheenjohtajan kanssa ja he yhdessä vastaavat viestijän kanssa markkinoinnista koskien jäsenkampanjoita. Vaikuttaja tuottaa jäsenkyselyn, puuttuu restonomikoulutuksen epäkohtiin ja pyrkii edistämään Restoverkon yhteisöä yhdessä muun hallituksen kanssa.


Viestijä

Viestijän vastuulla on liiton sosiaalisen median käyttäminen, markkinointi sekä jäsenkirjeet. Viestijä keskittyy ulkoiseen viestintään yhdessä varapuheenjohtajan ja vaikuttajan kanssa. Viestijä seuraa viestinnän dataa sekä trendejä, suunnittelee visuaalisia materiaaleja ja pyrkii tuottamaan opiskelijoiden näköistä materiaalia liitosta selkokielellä.