Restonomiopiskelijoiden liitto

Opiskelijoiden vaikuttamistyö ei lopu koskaan, ja tätä varten on olemassa Sureo - Restonomiopiskelijaliitto. Sureo tarjoaa apua urapalveluiden, palkkaneuvonnan sekä verkostoitumismahdollisuuksien kautta. Sureo vaikuttaa myös päivittäiseen opiskeluun jäsenyhdistystensä avulla. Kouluttamalla jäsenyhdistyksiä sekä tarjoamalla etuja ja palveluita jäsenilleen Sureo vaikuttaa ruohonjuuritasolla.

Sureon työ keskittyy restonomiopiskelijoiden ammattiylpeyden nostamiseen sekä sitä kautta restonomi-identiteetin vahvistamiseen. Ammattiylpeyden saaminen alkaa jo opiskeluaikana ja restonomi-identiteetti rakentuu tapahtumien ja opintojen avulla. Sureo haluaa edesauttaa restonomiopiskelijoita ymmärtämään alalla piilevät mahdollisuudet sekä luomaan tasavertaista tulevaisuutta nostamalla esille jokaisen oikeuksia työssä. Työpaikalla olevat oikeudet kuuluvat jokaiselle - olit sitten opiskelija tai et!

Restonomi-identiteettiä kasvattamalla kehitämme hospitality-alan arvostusta ammattikorkeakoulu-tutkintoa kohtaan. Tutkinnolla ja sen arvostuksella rakennetaan kestäviä ja hyvinvoivia matkailu- ja ravintola-alan työyhteisöjä. Restonomin ammattitaito johtaa yrityksiä on elintärkeää koko alan elinvoimaisuudelle. Restonomiopiskelija - sinä olet merkittävä!

Restonomikoulutuksen yhdenvertaistaminen valtakunnallisesti on yksi Sureon tavoitteista. Kun restonomi-koulutukselle saadaan valtakunnallisesti yhtenäiset raamit, nousee alan huippuosaaminen, alan kehittyminen sekä uudet uramahdollisuudet aivan uusille sfääreille. Sureo tarvitsee työssään jäseniensä sekä jäsenjärjestöjensä apua, sillä vain yhdessä saamme luotua restonomeille niiden arvoisen tulevaisuuden. - Olethan siis jo jäsen?

Sureo on Syrjinnästä vapaa


Sureo kohtelee kaikkia yhdenvertaisesti esimerkiksi iästä, sukupuolesta, taustasta, seksuaalisesta suuntautumisesta, uskonnosta tai opiskeltavasta alasta riippumatta.

Sureo on julistautunut syrjinnästä vapaaksi vuonna 2022. Tämä tarkoittaa sitä, että Sureon tilat ja tapahtumat ovat kiusaamis- ja syrjintä vapaita alueita. Mikäli minkäänlaista syrjintää ilmenee Sureon tapahtumissa tai tiloissa, jokainen Sureon hallituksen jäsen sekä toiminnassa mukana oleva on velvoitettu puuttumaan tilanteeseen. Yhdenvertaisuuden tunnustaminen on tärkeä askel tasavertaisen tulevaisuuden eteen.

Mikäli koet tai havaitset minkäänlaista syrjintää Sureon tapahtumissa tai tiloissa, voit olla yhteydessä häirintäyhdyshenkilöön tai ottaa yhteyttä anonyymisti yhteydenottolomakkeella.

Restonomiliitto - Suuntaa näyttämässä

Sure - Suomen Restonomiliitto on restonomien suunnannäyttäjä ja yhteisö, jonka tavoitteena on kehittää Suomen matkailu- ja palvelualoja yhdessä restonomien kanssa. Restonomiliitto on Akavan Erityisalojen jäsenyhdistys, mikä tarjoaa liiton jäsenille laajan valtakunnallisen verkoston työelämän turvaksi. Restonomina saat kattavat ura- ja lakipalvelut, joilla voit rakentaa ja turvata urasi. Sureon jäsenenä olet automaattisesti Restonomiliitto Suren opiskelijajäsen.

Restonomiliiton tarkoituksena on edistää ja valvoa restonomien palkkaukseen, oikeuksiin sekä ammatillisiin ja yhteiskunnallisiin asioihin liittyviä etuja. Kauttamme saat kohdennettua apua ongelmiin niin työelämässä kuin vapaa-ajallakin.

Akavan Erityisalat on monialainen ammattiliitto ja palvelujärjestö, johon kuuluu 22 itsenäistä jäsenyhdistystä, joista Restonomiliitto on yksi. Sureon jäsenet kuuluvat Akavan Erityisaloihin Restonomiliiton kautta.

Akavan Erityisalojen jäsenet työskentelevät kulttuurin ja hallinnon sekä viestinnän ja hyvinvoinnin aloilla asiantuntija- ja esihenkilötehtävissä.

Akavan Erityisalat kuuluu keskusjärjestö Akavaan ja tätä kanavaa pitkin Restonomiliitto tekee valtakunnallista edunvalvonta työtä restonomien työelämän eteen, kuten palkkaukseen ja työolosuhteisiin.

Akavan Erityisalojen avulla Restonomiliiton ja Sureon jäsenet saavat laajempia palveluita ja etuja niin työelämään kuin vapaa-aikaan. Akavan Erityisalojen jäsenpalvelut auttavat sinua jäsenyytesi päivittäisissä asioissa, jasenpalvelut@akavanerityisalat.fi

Historian havinaa

Sureo on perustettu vuonna 2018 opinnäytetyöprojektina kahden Haaga-Helialaisen restonomiopiskelijan toimesta. Tavoitteena opinnäytetyöllä oli restonomiopiskelijakentän kehittäminen, ja mukana uuden liiton perustamisessa olikin kaikki Suomen restonomiopiskelijajärjestöt. 17.11.2018 järjestettiin Helsingissä Tekniskan saleissa perustamiskokous, jossa kaikkien opiskelijajärjestöjen edustajat allekirjoittivat Sureo - Restonomiopiskelijaliiton perustamiskirjan. Kokouksessa valittiin myös Sureon ensimmäinen hallitus. Sureo - Restonomiopiskelijaliitto oli nyt virallisesti perustettu ja näin restonomiopiskelijakenttää alettiin rakentamaan yhteisöllisemmäksi. Yhdistysrekisteriin uusi liitto on rekisteröity 27.02.2019. Sureo on siis nuori opiskelijaliitto, mutta ikä ei katso työn tärkeyttä tai laatua.