Mikä Sureo?

Sureo - Restonomiopiskelijaliitto on restonomiopiskelijoiden suunnannäyttäjä, edunvalvoja ja tuki. Sureo toimii valtakunnallisesti ja auttaa restonomiopiskelijoita ruohonjuuritasolla esimerkiksi nostamalla esille oikeuksia työelämässä sekä kouluttamalla jäsenjärjestöjä. Sureon tavoitteena on toimia yhteisönä kooten restonomiopiskelijoita yhteen valtakunnallisesti.

Mitä Sureo tekee?

Sureo edesauttaa restonomi-identiteetin muuttumista sellaiseksi kuin sen kuuluisi olla - arvostettu, rohkea, edelläkävijä! Restonomi-identiteetin saaminen oikeaan arvostukseen, rohkeuteen ja edelläkävijyyteen tapahtuu yhdessä jokaisen restonomiopiskelijan kanssa.


Sureo järjestää koulutuksia sekä valtakunnallisia tapahtumia restonomiopiskelijoille sekä restonomimielisille. Sureo vaikuttaa opintojen laatuun ja haluaa luoda valtakunnallisesti tasavertaisen Restonomikoulutuksen. Tällä hetkellä vaikutustyö tapahtuu suoraan jäsenjärjestöjen kautta. Sureo kouluttaa jäsenyhdistyksiä aktiivisesti, jotta laadukas jatkuvuus on taattua.

Miksi Sureo on olemassa?

Sureo - Restonomiopiskelijaliitto on yhteisö, jonka tavoitteena on koota yhteen restonomiopiskelijakentän tekijät ja rakentaa restonomi-identiteettiä entistäkin paremmaksi.

Sureo on restonomiopiskelijoiden suunnanäyttäjä, jonka tarkoitus on avata teitä ja mahdollisuuksia restonomiopiskelijoille, ja luoda valtakunnallista yhteisöllisyyttä.

Sureon hallitus

Sureon hallitus koostuu jäsenyhdistyksien valitsemista henkilöistä, jotka valitaan luottamustoimeen. Vaaleissa äänioikeutta käyttävät jäsenyhdistykset. Hallituksen jäsenet valitaan Sureon liittokokouksessa syksyllä. Yksi kausi kestää vuoden. Liittokokouksen materiaaleja ja säännöt löytyvät liittokokous välilehdeltä.

Miten liityt Sureon jäseneksi?

Liityt Sureo - Restonomiopiskelijaliiton jäseneksi helposti Kide.appista. Voit valita itsellesi joko Lite- tai Star jäsenyyden. Jäsenyydet on räätälöity juuri restonomiopiskelijalle. Star- ja Lite-jäsenyydet sisältävät runsaasti erilaisia etuja ja palveluita. Jäsenyyksien ero on työttömyyskassa, joka kuuluu Star-jäsenyyteen.

Liityttyäsi jäseneksi saat kotiisi kirjeen Akavan Erityisaloilta, joka sisältää laskun ja jäsenkortin. Jäsenkortista näet jäsennumerosi, jonka kanssa pääset kirjautumaan jäsensivuillesi. Jäsensivuilla pääset päivittämään työ- ja opiskelutietosi.

Mikä on Akavan Erityisalat?

Akavan Erityisalat on monialainen ammattiliitto ja palvelujärjestö, johon kuuluu 22 itsenäistä jäsenyhdistystä. Jäsenet työskentelevät kulttuurin ja hallinnon sekä viestinnän ja hyvinvoinnin aloilla asiantuntija- ja esihenkilötehtävissä. Akavan Erityisalat kuuluu keskusjärjestö Akavaan.

Kun olet Sureo - Restonomiopiskelijaliiton jäsen, saat käyttöösi Akavan Erityisalojen monipuolisia ja hyödyllisiä etuja, kuten henkilökohtaisen lakimiespalvelun, palkkaneuvonnan ja kattavan vakuutusturvan. Jäsenenä sinulla on lisäksi vastuu- ja oikeusturvavakuutus ammatissa aiheutuvien vahinkojen varalta ja Danske Bank tarjoaa jäsenille mm. edullisempaa asuntolainaa.

Liiton jäseniä palvelee toimisto Helsingin Länsi-Pasilassa.

Mitä eroa on Star ja Lite-jäsenyydellä?

Star- ja Lite -jäsenyyksien suurin ero on työttömyyskassa, joka kuuluu Star jäsenyyteen. Molempiin jäsenyyksiin kuuluu laajalti erilaisia etuja ja palveluita, mutta suurin ero on työttömyyskassa.

Star-jäsenyys on 85€ /vuosi ja Lite-jäsenyys on 12€ /vuosi.

Työttömyyskassan tarkoituksena on työttömyysturvalaissa tarkoitetun ansioturvan ja siihen liittyvien ylläpitokorvausten järjestäminen jäsenilleen. Sureon Star-jäsenet kuuluvat Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkoon. Erko maksaa tilanteen vaatiessa
ansiosidonnaista päivärahaa.

Ansiosidonnaiseen päivärahaan on oikeus työttömyyskassan jäsenellä, joka on ollut vakuutettuna kassassa vähintään 26 työttömyyttä edeltävää kalenteriviikkoa (=jäsenyysehto) ja joka jäsenyysaikanaan on täyttänyt työssäoloehdon. Työssäoloehto on pituudeltaan 26 kalenteriviikkoa ja sen täyttymistä tarkastellaan pääsääntöisesti työttömyyttä edeltävien 28 kuukauden ajalta.


Työssäoloehtoa kertyy, kun työttömyyskassan jäsenenä ollessasi työskentelet työ- tai virkasuhteessa vähintään 18 tuntia viikossa sellaisessa työssä, josta maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa, josta pidätetään lakisääteiset sosiaaliturva-, eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut ja josta toimitetaan ennakonpidätys. Ellei alalla ole työehtosopimusta, on palkan oltava kokoaikatyöstä vähintään 1 283 euroa kuukaudessa vuonna 2022.


Kuka on oikeutettu opiskelijan jäsenmaksuun?

Opiskelijan jäsenmaksuun ovat oikeutettuja kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet tutkinto-opiskelijat.

Olet oikeutettu opiskelijan jäsenmaksuun, jos teet opintojen ohella:

  • Osa-aikaista työtä

  • Kesätöitä tai muita kausitöitä

  • Harjoittelua

Miksi työttömyyskassan jäsenyys kannattaa, jo opiskelun aikana?

Mikäli jäät heti valmistumisesi jälkeen työttömäksi, olet tällöin oikeutettu ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan, kunhan olet täyttänyt työssäoloehdon ja maksanut Star-jäsenyyden jäsenmaksut. Työssäoloehto tarkoittaa, että sinun tulee olla ollut 26 viikkoa töissä minimissään 18 tuntia viikossa. 26 viikkoa tulee helposti täyteen esimerkiksi kesätyöstä.

Työttömyyskassan tarkoituksena on työttömyysturvalaissa tarkoitetun ansioturvan ja siihen liittyvien ylläpitokorvausten järjestäminen jäsenilleen. Sureon Star-jäsenet kuuluvat Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkoon. Erko maksaa tilanteen vaatiessa ansiosidonnaista päivärahaa.

Ansiosidonnaiseen päivärahaan on oikeus työttömyyskassan jäsenellä, joka on ollut vakuutettuna kassassa vähintään 26 työttömyyttä edeltävää kalenteriviikkoa (=jäsenyysehto) ja joka jäsenyysaikanaan on täyttänyt työssäoloehdon. Työssäoloehto on pituudeltaan 26 kalenteriviikkoa ja sen täyttymistä tarkastellaan pääsääntöisesti työttömyyttä edeltävien 28 kuukauden ajalta.


Työssäoloehtoa kertyy, kun työttömyyskassan jäsenenä ollessasi työskentelet työ- tai virkasuhteessa vähintään 18 tuntia viikossa sellaisessa työssä, josta maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa, josta pidätetään lakisääteiset sosiaaliturva-, eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut ja josta toimitetaan ennakonpidätys. Ellei alalla ole työehtosopimusta, on palkan oltava kokoaikatyöstä vähintään 1 283 euroa kuukaudessa vuonna 2022.

Haluamme kannustaa opiskelijajäseniämme Star-jäsenyyteen, sillä pelkkä Kelan työttömyysturva on ansiosidonnaiseen verrattuna merkittävästi pienempi.

Mitä teen valmistumisen jälkeen?

Muistathan ilmoittaa valmistumisestasi liitolle sekä kelalle. Lisää valmistumisen jälkeiseen toimintaan löydät alumnisivulta.

Kun olet Sureon jäsen, valmistumisesta eteenpäin eduistasi huolehtii Sure - Suomen Restonomiliitto. Jäsenyytesi siirtyy siis Sureosta automaattisesti Restonomiliittoon, kunhan ilmoitat muutoksesta jäsentietoihisi. Restonomiliiton jäsenyys kattaa kaikki samat edut, kuin mitä Sureon Star-jäsenyys. Restonomiliitto Suren jäsenyys on 33€ kuukaudessa.

Jäsenmaksusi määrittyy uuteen laskuun automaattisesti jäsenrekisterissä olevien tietojen perusteella. Lasku lähetetään alkuvuonna sähköpostiisi. Varmistathan, että jäsentietosi ovat ajan tasalla ja päivität ne jäsenen verkkoasiointiin mahdollisimman pian. Voit valtuuttaa työnantajan perimään jäsenmaksun suoraan palkastasi.

Vaikka valmistut, niin se ei tarkoita etteikö verkostoitumista kannattaisi jatkaa! Verkostoitumista voi harrastaa esimerkiksi vuotuisessa RestoMeetissä. Alumnina voit mahdollisesti myös ilmoittaa korkeakoulullesi kiinnostuksesta mentorointiin tai vaikkapa kiinnostuksesta vierailevaksi luennoitsijaksi.

Emmekö vastanneet kysymykseesi?

Emmekö vastanneet kysymykseesi? Kysy mieltäsi askarruttava asia laittamalla meille sähköpostia osoitteeseen toimisto@sureo.fi. Vastaamme viestiisi mahdollisimman pian. Täydennämme tämän sivun kysymyksiä ja vastauksia tarvittaessa.