SureoWorks

SureoWorks -koulutukset järjestetään virtuaalisesti Zoom-alustalla. Koulutus on noin kahden tunnin mittainen, ja sisältää aiheita liittyen yhdistyistoimintaan, markkinointiin, GDPR-koulutuksia ja uusia trendejä. Koulutuksissa on materiaalit, jotta osallistuja voi palata aiheeseen jälkikäteen. Sureo Worksit sisältää aikaa kysymyksille ja sisältää keskustelua sekä pohdintaa koulutuksen aiheeseen liittyen. Koulutus antaa osallistujille uusia näkökulmia oman järjestön toimintaan, ja perehdyttää uusia toimijoita perusteisiin.

SureoWorks järjestetään ainakin kuusi (6) kertaa vuodessa, tasaisin väliajoin. Pyrkimyksenä on tuottaa koulutustapahtuma kerran kuukaudessa.