Kuinka me vaikutamme?

Sureo - Restonomiopiskelijaliiton vaikuttamistyö on pääsääntöisesti restonomiopiskelijoiden edunvalvontaa. Sureo tarjoaa restonomiopiskelijoille tietoa ja ohjausta esimerkiksi työehtoihin ja palkkaneuvotteluihin.

Sureon vaikutustyö on valtakunnallista ja se edistää restonomiopiskelijoiden verkostoitumista. Verkostoitumista edesauttaa koulutukset sekä valtakunnalliset tapahtumat. Sureon tapahtumissa on mahdollista tavata restonomeja ja restonomiopiskelijoita. Osallistumalla Sureon tapahtumiin kasvatat restonomiverkostoasi, joka on tulevaisuuden kannalta tärkeä. Sureo tukee ja auttaa jäsenyhdistyksiä kehittymään, jotta he olisivat tulevaisuudessa oman alueensa paras yhdistys.

Sureo kehittää restonomi-identiteettiä jatkuvasti, ja seuraavat näkyvät muutokset ovat restonomiopiskelijoiden omat haalarit sekä restonomien oma lakki. Nämä edesauttavat restonomi-identiteetin valtakunnallista kehittymistä sekä samalla edistää ammatti-identiteetin rakentumista.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

 • Vaikutamme suomalaisen työelämän ja koulutusjärjestelmän kestävään kehitykseen.

 • Sureo on julistautunut syrjinnästä vapaaksi vuonna 2022, ja tekee työtä syrjinnän vähentämiseksi tapahtumissa sekä tilaisuuksissa, joihin Sureo osallistuu tai järjestää

Yksilövaikuttaminen

 • Sureon kautta saat asiantuntevaa apua esimerkiksi työsopimukseen, irtisanomistilanteisiin ja työlainsäädäntöön liittyvissä asioissa. Lakimiespalvelut ovat tärkeä etu!

 • Sureon jäsenet saavat valtakunnallisia etuja esimerkiksi opiskelijatapahtumissa.

 • Sureon jäsenet saavat Member+ kautta erilaisia alennuksia lifestyle tuotteista kodin ja arjen tuotteisiin.

 • Sureon jäsenet on vakuutettu (matka- ja tapaturmavakuutukset) jäsenyyden kautta.

Ammatillinen vaikuttaminen

 • Sureo nostaa ammattialasi tunnettavuutta sekä arvostusta yhdessä jäsenyhdistysten kanssa.

 • Osallistumme edustamiemme alojen koulutuksen kehittämiseen.

Työmarkkinavaikuttaminen

 • Sure neuvottelee Sureon sijasta työ- ja virkaehdoistasi suoraan ja yhteistyössä Akavalaisten neuvottelujärjestöjen kanssa:

   • Yksityisen puolen neuvottelujärjestö on Ylemmät Toimihenkilöt, YTN

   • Julkisesta alasta vastaa Julkisalan Koulutettujen Neuvottelujärjestö, JUKO

   • Työpaikoilla tukenasi ovat Akavan henkilöstöedustajat

Miksi ammattiliitto?

Ammattiliitot, kuten Sure - Suomen Restonomiliitto, valvovat oikeuksiasi työelämässä. Liitot neuvottelevat puolestasi kaikista tärkeistä kysymyksistä: oikeudenmukaisesta palkasta, työajasta, vapaista, tasa-arvosta, työturvallisuudesta ja työterveyshuollosta. Monet työelämän tärkeät uudistukset ovat ammattiliittojen ansiota. Näihin kuuluvat mm. neljän viikon kesäloma ja ansiosidonnainen työttömyysturva. Ammattiliittojen neuvottelemat sopimukset takaavat lakia paremmat työolot sekä -ehdot. Monien asioiden kuvitellaan kuuluvan lainsäädännön piiriin, vaikka ne ovat työehtosopimusten tuomia oikeuksia. Tällainen oikeus on esimerkiksi lomaraha.