Liittokokous

Joka vuosi järjestettävä liittokokous käyttää ylintä päättävää valtaa Sureo - Restonomiopiskelijaliitossa. Liittokokouksessa myönnetään vastuuvapaus edelliselle hallitukselle, hyväksytään tilinpäätökset sekä toimintakertomus. Liittokokous myös päättää toimintasuunnitelman ja valitsee hallituksen seuraavalle kaudelle.

Sureon varsinainen liittokokous pidetään vuosittain marras- joulukuussa. Kokous pidetään liiton hallituksen määräämässä paikassa ja sopivaksi katsomana ajankohtana.

Liiton päätäntävaltaa käyttää liittokokous yhdistyksen kokouksena. Äänivalta on jäsenyhdistyksillä. Liittokokouksissa jäsenyhdistysten äänimäärä määräytyy restonomijäsenten määrän mukaan, yksi (1) ääni jokaista alkavaa sataa restonomijäsentä kohtaan, mutta enimillään viisi (5) ääntä.

Jäsenyhdistyksillä on oikeus nimetä yksi (1) edustaja liittokokoukseen jokaista ääntään kohden. Jäsenyhdistys voi jakaa ilmoittamallaan tavalla äänensä nimeämilleen liittokokousedustajille. Liittokokous on virallinen sekä arvokas tapahtuma sääntöineen. Jokaisen jäsenyhdistyksen sekä hakijan on erityisen tärkeä tietää lainomaiset säännöt kokoukseen.

Liittokokouksen säännöt

Äänioikeus

Jäsenyhdistykset käyttävät ääniä Sureon liittokokouksessa.

Liiton henkilöjäsenellä ei ole äänioikeutta liittokokouksessa.

Liiton päätäntävaltaa käyttää liittokokous yhdistyksen kokouksena.

Äänimäärät

Liittokokouksessa jäsenyhdistyksen äänimäärä määräytyy jäsenyhdistyksen restonomijäsenten määrän mukaan.

Jokaista alkavaa sataa kohtaan, jäsenyhdistys saa yhden (1) äänen, mutta enimmillään viisi (5) ääntä.

Jäsenyhdistyksen äänimäärä määräytyy kuluvan vuoden toukokuun 31. päivän jäsenmäärän mukaan.

Liittokokousedustajat

Liittokokousedustajat käyttävät jäsenyhdistysten ääniä.

Muutosesityksiä, lisäyksiä, esityksiä ehdolle sekä puheenvuoroja liittokokouksessa käyttää ainoastaan ilmoitetut liittokokousedustajat.

Jäsenyhdistyksillä on oikeus nimetä yksi (1) edustaja liittokokoukseen jokaista ääntään kohden.

Sureon säännöt

Liittokokoukselle on luotu oma ohjesääntö, joka jokaisen liittokokousedustajan on hyvä lukea.

Liittokokouksen ohjesäännön tarkoitus on ohjata liittokokokouksen käsittelyä.

Liittokokouksen ja Sureon säännöt löytyvät täältä.